Regulamin - Lanaline
198
page-template-default,page,page-id-198,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-product-single-tabs-on-bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Regulamin

Sklep Internetowy Lanaline

Sklep Internetowy Lanaline działający pod adresem: http://www.lanaline.eu, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez : Anima Krzysztof Sibilski ul.Magnacka 12 60-685 NIP: 972-091-89-43

Określenia użyte w niniejszym regulaminie:

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: http://www.lanaline.eu, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Konsument – osoba w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Anima Krzysztof Sibilski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 • Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
 • Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Rejestracja i logowanie

 • Klient może dokonać rejestracji w sklepie.
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 • Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień
 • Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt.3 Sklep prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 • Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
 • Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, numer telefonu.
 • Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 • W zakładce „Moje konto” Klient może również dokonać zmiany danych oraz zmiany hasła.

Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.lanaline.eu. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, poprzez wybór produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
 • zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
 • adres, na jaki ma być dostarczony towar;
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności.

Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z FHU Lanaline umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Sklep wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów (dotyczy tylko dostaw na terytorium Polski) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://www.lanaline.eu Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z regulaminem sprzedaży, pobrać go oraz sporządzić jego wydruk. Wcześniejsze zamówienia dostępne są w ramach konta po zalogowaniu. Sklep nie przechowuje treści zawartych umów. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Ceny towarów

Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone są przy oferowanym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich dla wersji polskojęzycznej serwisu oraz w euro dla wersji anglojęzycznej.

 • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena w chwili składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie sklepu, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.lanaline.eu.

Formy płatności i dostawy

Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

 • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki (dotyczy dostaw na terytorium Polski)
 • za pośrednictwem systemu płatności internetowej Przelewy24
 • przelewem tradycyjnym na konto: 81 1950 0001 2006 0013 2680 0001

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy spedycyjnej. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: http://www.lanaline.eu/Czas-i-koszty-dostawy

Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
 4. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 5. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

Wymiana towaru

 1. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Sklepem i poinformować o chęci wymiany. Zostanie wtedy poinformowany o kolejnych krokach.
 2. Z zasady, jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który zostanie wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia, w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 3. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od zwracanego, Sklep w terminie 7 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, lub – w przypadku płatności kartą płatniczą – zwrócona na kartę.
 4. Koszt przesłania do Sklepu wymienianego towaru pokrywa Klient.

Reklamacje (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres właściciela Sklepu: : Anima Krzysztof Sibilski ul. Lodowa 29A/3 60-227 Poznań lub mailowo: office@lanaline.eu
 2. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Informacja o odstąpieniu od umowy
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na numer rachunku wskazany przez Państwa w wystosowanym do nas piśmie, przy czym jeżeli płatności dokonali Państwo kartą płatniczą – zwrot nastąpi na kartę. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się ze Sklepem

Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Zakończenie świadczenia usług

 • Sklep zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:
 • dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,
 • działa na szkodę Sklepu, podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,
 • uchyla się od dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • uchyla się od dokonania odbioru Zamówienia za pobraniem.
 • W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez Sklep uznane za niepożądane, zawiadomi on o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.
 • O dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 8.06.2017